Ekim

Urbaniak M. - Ekim. Muzyka imitująca miauczenie kota. W II części wokaliza (Urszula Dudziak) na tle zespołu. Zespół Michała Urbaniaka. Nagrał Z. Wolski w WFD.