Dżungla (podkład)

Bajewski T. - Dżungla. W I cz. tempo swobodne , w II cz. tempo umiarkowanie szybkie. Wersja B - podkład. Eden - zespół instr. p/k T. Bajewskiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.