Dla Zbyszka (wersja 2)

Górny M. - Dla Zbyszka. Charakter ludowy. Wersja 2 - z cow bellem. Wyeksponowana wiolonczela i gitara, w końcówce piano Fendera. High Water Mark. Nagrał M. Dobrzyński w PR.