Dla Zbyszka (wersja 1)

Górny M. - Dla Zbyszka. Charakter ludowy. Wersja 1 - bez cow bella. Wyeksponowana wiolonczela i gitara, w końcówce piano Fendera. High Water Mark. Nagrał M. Dobrzyński w PR.