Dla Izy

Niemczewski A. - Dla Izy. Wyeksponowanie saxofonu i gitary. Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.