Daleka podróż

Bajewski T.- Daleka podróż. Wersja A - wyeksponowana gitara. Eden - zespół instr. p/k T. Bajewskiego. Nagrał M. Dobrzyńskiw PR.