Daj buzi

Skrzypiec W. - Daj buzi. Charleston. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.