Człowiek z południa

Majewski M. - Człowiek z południa. Elementy muzyki bałkańskiej. Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.