Bulwar nad Tamizą

Mundkowski A. - Bulwar nad Tamizą. Walc angielski. Ork. Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Malczewski.