Bóg się rodzi

opr. Kępski J. - Polonez oparty na motywach kolędy "Bóg się rodzi". Zespół Partita. Nagrał M. Dobrzyński w PR.