Blues for Carriers

Komar M. - Blues for Carriers. W I cz. wyeksponowany saksofon, w II cz. kontrabas solo od 2'36"do 3'15". Jazz Carriers. Nagrał M. Dobrzyński w PR.