Betty Babilon (wersja instrumentalna)

Prejzner T. - Betty Babilon (wersja instrumentalna) . Tempo umiark. wolne. Zespół Fascinatio Nugacitatis p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.