Bao-babo

Hryniewiecki L. - Bao-babo. Elementy muz. afrykańskiej. Zespół perkusyjny p/k Hryniewieckiego. Nagrał A. Malczewski w PR.