Bajeczki śpią

Herman J. - Bajeczki śpią (elementy cha-cha). Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.