Babcia Ida

Bogacki J. - Babcia Ida. Tempo umiarkowane i umiark. szybkie. Wyeksponowana wiolonczela i piano Fendera. High Water Mark. Nagrał M. Dobrzyński w PR.