Astro zegar

Święcicki M., Szumlicz R. - Astro zegar (walczyk). Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.