Altos

Bogdanowicz L. - Altos. Wyeksponowane saksofony. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.