Akra-Bush

Hryniewiecki L. - Akra-Bush. Elementy muz. afrykańskiej. Zespół perkusyjny p/k Hryniewieckiego. Skład zespołu na pudełku. Nagrał A. Leuschner-Teatr Wielki.