Agatka

Krzeczek J. - Agatka. Śpiewa M. Kossowski z tow. zespołu Czerwono-Czarni. Nagrał J. Szawłowski w Wydziale Dźwięku WFD.