4/4 - 12/8

Hryniewiecki L. - 4/4 - 12/8. Stylizacja muz. afrykańskiej. Zespół perkusyjny p/k Hryniewieckiego. Nagrał A.Leuschner -Teatr Wielki.