360 do tyłu

Skrzek J. - 360 do tyłu. Gitara z fuzzem do 2'27" - charakter improwizacyjny, tempo swobodne, dalej tempo umiarkowane. Od 6'30" do 8'42" perkusja solo. Nagrał A. Prugar w PR Katowice.