3 momenty na smyczki

Kalemba Z. - 3 momenty na smyczki. 3 części attacca: cz.I - szybka, cz. II - wolna (walc angielski), cz.III - szybka. Orkiestra PR i TV p/d S. Rachonia. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.