2+2=3

Siwy R. - 2+2=3. Zespół instr. p/k M. Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.