Preludium i fuga cis-moll BWV 849 - Fuga

Bach J. S. - Preludium i fuga cis-moll BWV 849-Fuga. I tom DWK Nr 4. T. Sikorski - fortepian. Nagrał Jan Szmańda w Wydziale Dżwięku WFD.