Pod sztandarem pokoju

Nowowiejski F. - Pod sztandarem pokoju (marsz). Orkiestra dęta. Nagrał A. Malczewski w PR.