Partita

Krauze Z. - Partita. Z. Krauze - fortepian. Nagrała H. Paszkowska w Wydziale Dźwięku WFD.