Oh dulce villancico

Milan - Oh dulce vilancico. Wyk. Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses. Skład zespołu: 4 sztorty. Nagrał J. Szawłowski.