Melodie na psałterz polski - Nowy monarsze

Gomółka - Melodie na psałterz polski - Nowy monarsze. Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses. Skład zespołu: 4 sztorty. Nagrał J. Szawłowski.