Kompozycja na fortepian solo cz.III

Krauze Z. - Kompozycja na fortepian solo cz.III. Z. Krauze - fortepian preparowany. Nagrał J. Szawłowski.