Intrada

Pezel J. - Intrada. Tempo umiarkowane. Wyk. zespół instr. dętych blaszanych. Nagrał A. Malczewski w PR.