Chorus

Buxtehude D. - Chorus. Transkrypcja na zespół instr. dętych blaszanych. Nagrał A. Malczewski w PR.