Z mazurskich stron

Wesołowski T. - Z mazurskich stron (kujawiak). Zespół T. Wesołowskiego. Nagrał w WFD Z. Wolski.