Radosny poranek

Dąbrowska G. - Radosny poranek (mazur). Szczęśliwa 13. Nagrał w PR A. Zygierewicz.