Gościnny oberek

Wesołowski T. - Gościnny oberek. Zespół T. Wesołowskiego. Nagrał w WFD Z. Wolski.