Bardzo żywo

Dymek W. - Bardzo żywo (oberek). Szczęśliwa 13. Nagrał w PR A. Zygierewicz.