Muzyka do filmu Wyścig (Wynik) Nr 3

Kuźniak H. - Wyścig (Wynik). Nr 3 - Organy preparowane - tajemniczo. Podobnie jak w Nr 1.