Muzyka do filmu Witaj Ojczyzno Nr 6

Klejne H. - Witaj Ojczyzno. Nr 6 - Fragment oparty na ostinacie - chromatyczny biegnik wykonywany przez skrzypce. Reż. Jerzy Ziarnik.