Muzyka do filmu Witaj Ojczyzno Nr 4

Klejne H. - Witaj Ojczyzno. Nr 4 - Melodia ludowa "Hej, ty Wisło". Podobnie do Nr 3 - akordeon w wyższym rejestrze, inne wykonanie. Reż. Jerzy Ziarnik.