Muzyka do filmu Witaj Ojczyzno Nr 3

Klejne H. - Witaj Ojczyzno. Nr 3 - Melodia ludowa "Hej, ty Wisło" wykonana na akordeonie. Reż. Jerzy Ziarnik.