Muzyka do filmu Witaj Ojczyzno Nr 10

Klejne H. - Witaj Ojczyzno. 10 - Miniatura oparta na ostinacie dzwoneczkowym. Reż. Jerzy Ziarnik.