Muzyka do filmu Witaj Ojczyzno Nr 1

Klejne H. - Witaj Ojczyzno. Nr 1 - Fragment groteskowo-satyryczny, oparty na motorycznym rytmie, w cz. II liryczna melodia - rożek angielski. Reż. Jerzy Ziarnik.