Muzyka do filmu Szopka Warszawska (Warszawska szopka) Nr 10

Dobrowolski A. - Szopka Warszawska. Nr 10 - Charakter lekko żartobliwy. Od połowy humorystyczno - groteskowe opracowanie popularnej pieśni ludowej w rytmie walczyka (pastisz). W zakończeniu wyraźne przyspieszenie. Reż. Jerzy Dmowski, Bohdan Kosiński.