Muzyka do filmu Szopka Warszawska (Warszawska szopka) Nr 1

Dobrowolski A. - Szopka Warszawska. Nr 1 - Humorystyczno - groteskowe opracowanie popularnej pieśni ludowej w rytmie walczyka (pastisz). W zakończeniu odrębny łącznik - fortepian z akompaniamentem. Reż. Jerzy Dmowski, Bohdan Kosiński.