Muzyka do filmu Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy) Nr 7

Maksymiuk J. - Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy). Nr 7 - Wstęp - perkusja tajemniczo. Dalej organy Wurlitzera z tow. zespołu. Reż. Jerzy Ziarnik.