Muzyka do filmu Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy) Nr 25

Maksymiuk J. - Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy). Nr 25 - Wstęp - trąbka z perkusją. Dalej w rytmie marszowym flety z zespołem. W zakończeniu akordeon z tow. gitary w rytmie walczyka. Reż. Jerzy Ziarnik.