Muzyka do filmu Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy) Nr 16

Maksymiuk J. - Szlakiem Kilińszczaków (Kilińszczacy). Nr 16 - Marsz. Tutti zespołu z wyeksponowaniem fletu piccolo. Podobnie jak w nr 15. Reż. Jerzy Ziarnik.