Muzyka do filmu Ryby (Ludzie i ryby) Nr 2

Rudziński Z. - Ryby (Ludzie i ryby). Nr 2 - Rozpoczynają bongosy. Glissanda kontrabasu i miarowe pizzicata przerywane krótkimi tremolandami i akcentami bongosów i marimby. Na tym tle krótkie motywy klarnetu basowego. Nagrał J. Szawłowski. Reż. Władysław Ślesicki.