Muzyka do filmu Pulpit ( Gdzie jest ten wielki las…) Nr 10

Sławiński A. - Pulpit (Gdzie jest ten wielki las…). Nr 10 - Pizzicato smyczków i perkusja. Na tym tle rożek angielski i pozostałe instrumenty. Tempo dość wolne, rytm miarowy - marszowo. Nagrała H. Paszkowska w WFD. Reż. Andrzej Piekutowski.