Muzyka do filmu Ptaki Nr 3

Bloch A. - Ptaki. Nr 3 - Zaczyna talerz tremolo. Duże crescendo 2-ch klarnetów. Dalej stopniowe przyśpieszanie, aż do jednostajnego rytmu w tempie umiarkowanym. Stylizacja "modern jazzu". Reż. Kazimierz Karabasz.