Muzyka do filmu Ptaki Nr 1

Bloch A. - Ptaki. Nr 1 - Wstęp - kontrabas piano. Dalej klarnet z akompaniamentem kontrabasu - bardzo wolno. Reż. Kazimierz Karabasz.